Anh nhân viên bảo trì điện và em chủ nhà thiếu thốn