Anh thanh niên bắt cá hai tay và cái kết … kiệt sức