Bất ngờ trước cô bạn học giỏi nhất lớp lại là “cave”