Bị đồng nghiệp chuốc say đụ tơi tả trong bữa tiệc tất niên