Bị tên biến thái bắt cóc khi đang đi dạo ~Lin Sihao