Biết được con dâu buồn vì con trai ysl, bố chồng nguyện ý “giúp đỡ”