Bố giúp đỡ con trai sắp phá sản nhưng nào ngờ… Sarina Takeuchi