Bỏ nhà đi, cô bé ở nhờ nhà một người đàn ông lạ mặt