Bỗng dưng xuất hiện một em thư ký chăm sóc tận tình