Cái kết của cô nàng vừa lấy bằng lái xe khi đã đâm vào xe người khác