Câu chuyện hiếp dâm của lão già dâm dục

Câu chuyện hiếp dâm của lão già dâm dục. Một bộ phim thuộc hãng Attackers, nói về một lão già biến thái, chuyên đi săn gái trẻ để chịch.
Đầu tiên ông để ý đến một em hàng xóm, chồng hay đi làm vào sáng sơm, nên ông đã đến bắt chuyện, và cô gái sẳn đó mới nhờ vào lấy đồ ở trên cao mà cô không lấy tới, xong việc. Máu dâm nỗi lên ông đè cô xuông mà hiếp luôn. Tiếp đến là cô nhân viên bán hàng, nhân lúc cô vào phòng thay đồ thì vào cưỡng dâm. Mời các bạn xem nhé.


Câu chuyện hiếp dâm của lão già dâm dục

Câu chuyện hiếp dâm của lão già dâm dục