Cậu em số hưởng của năm khi được chị kế Yuki Rino cho bú tí