Cháu gái với quê chơi gặp phải những lão già biến thái