Chồng bệnh nằm liệt giường, vợ đi làm gái để kiếm tiền thì gặp lại người quen