Chồng chán chồng chê, vợ đi làm thêm rồi ngoại tình với anh quản lý