Chồng không cương được, vợ rơi vào tay bố trong một kỳ nghỉ