Chồng tẻ nhạt, vợ nhận ra cậu thanh niên hàng xóm tốt hơn