Chủ nợ địt cô nàng vay tiền đã lâu không chịu trả

Nếu cô không trả số tiền đã vay, tôi sẽ đụ cô để trừ nợ


Chủ nợ địt cô nàng vay tiền đã lâu không chịu trả

Chủ nợ địt cô nàng vay tiền đã lâu không chịu trả