Chuyến công tác phê pha với 2 em đồng nghiệp đáng yêu