Chuyện tình với em bạn thân sau thời gian học nhóm chung