Cô bạn thân trú mưa khi cả người đã ướt đẫm

Có cảm giác rằng người bạn thời thơ ấu của tôi “Mizuki” không thể thành hiện thực, tôi được Mizuki nói rằng tôi sẽ chuyển ra nước ngoài để thuận tiện cho cha mẹ, nhưng tôi vẫn không thể thành thật. Thời tiết đến nói lời chia tay là một cơn bão thổi dữ dội. Tôi nhận ra bộ ngực trong suốt của Mizuki, ướt đẫm khắp cơ thể, và mất đi lý trí.


Cô bạn thân trú mưa khi cả người đã ướt đẫm

Cô bạn thân trú mưa khi cả người đã ướt đẫm