Cô đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi có quá khứ từng làm cave