Cô học trò xin ở nhờ nhà thầy giáo vì thường xuyên bị bố bạo hành