Cưỡng hiếp cô giáo trẻ ở buổi lễ tốt nghiệp

Công việc mơ ước của Minami Aizawa từ bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực, cô đã trở thành giảng viên ở một trường đại học. Trường này tụ tập những học sinh cá biệt nên công việc của cô có phần vất vả, nhưng cô vẫn cố gắng vì đam mê của mình. Nhờ những cố gắng của Aizawa mà kỳ lễ tốt nghiệp đã có nhiều học sinh được ra trường, nhưng có vẻ như kế hoạch ấp ủ của bọn chúng đã bàn với nhau là được làm tình với cô giáo trẻ xinh đẹp một lần cuối.


Cưỡng hiếp cô giáo trẻ ở buổi lễ tốt nghiệp

Cưỡng hiếp cô giáo trẻ ở buổi lễ tốt nghiệp