Đang nứng thì cô bạn nhờ sang nhà sửa máy tính và cái kết