Đi công tác để vợ ở nhà một mình với bố và cái kết đắng… lòng