Đi karaoke ôm gặp cô bạn học cùng lớp đi làm thêm ở đây