Đi khám phụ khoa phát hiện bcs trong bím và cái kết