Đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nữ sinh gặp phải lão quản lý biến thái