Đi làm thêm phụ chồng nào ngờ bị gã quản lý bắt làm người tình