Đưa cô học trò cũ vào khách sạn sau lần gặp mặt uống say