Gã thanh niên ở bẩn bắt cóc nữ phóng viên làm nô lệ tình dục