Gặp lại bạn trai cũ trong buổi họp lớp… ~ Yua Mikami

Yua tham gia buổi họp lớp cùng bạn bè hồi trung học. Tại đây cô gặp lại bạn trai cũ của mình. Anh ta muốn được ôn lại kỷ niệm cũ với cô. Vì người chồng của cô yếu sinh lý, không thể mang lại hạnh phúc cho cô nên cô nhanh chóng rơi vào tay tên bạn trai cũ…


Gặp lại bạn trai cũ trong buổi họp lớp… ~ Yua Mikami

Gặp lại bạn trai cũ trong buổi họp lớp… ~ Yua Mikami