Học trò sử dụng điện thoại thôi miên cô giáo thực tập

Cô ơi, cô nghiêm khắc quá, con nít thôi. Vì vậy, tẩy não bạn. Vì đây là một ngôi trường nên có rất nhiều con cháu. Nào, làm con với mọi người. Đó là một màn thổi kèn cho mọi người trong lớp, tôi ngẫu nhiên tìm kiếm Ji Po trên hành lang, và nam giáo viên cũng bị tẩy não, đó là một trận đấu tốt, đó là giao cấu. Đó là sự khởi đầu của việc tạo ra những đứa trẻ tuân thủ.


Học trò sử dụng điện thoại thôi miên cô giáo thực tập

Học trò sử dụng điện thoại thôi miên cô giáo thực tập