Kẹt trong tháng máy với Eimi Fukada đang bị ướt sủng vì một cơn mưa