Kỷ niệm đáng nhớ với cô hàng xóm say xỉn vào nhầm phòng