Mikami và mối tình bất chợt với cậu học trò trong cơn bão