Mối tình bí mật với cô giáo và lời hứa sẽ làm tình sau khi cậu tốt nghiệp

Tình yêu giữa thầy và trò bị ngăn cấm. Đó là một bộ phim tình cảm thuần túy của hai người bắt đầu hẹn hò với điều kiện họ không có quan hệ thể xác cho đến khi tốt nghiệp, chưa kể đó là bí mật với bất kỳ ai. Vào ngày này, chúng tôi đã về nhà cùng nhau, tránh một cái nhìn, và mặc dù chúng tôi đã lướt qua nhau, chúng tôi đã tổ chức lễ tốt nghiệp. Tình yêu và dục vọng bị kìm nén từ trước đến giờ cuối cùng cũng bùng nổ. Hết lần này đến lần khác tìm kiếm thân thể của nhau.


Mối tình bí mật với cô giáo và lời hứa sẽ làm tình sau khi cậu tốt nghiệp

Mối tình bí mật với cô giáo và lời hứa sẽ làm tình sau khi cậu tốt nghiệp