Một tuần chồng đi vắng, vợ ở nhà bị bố chồng cưỡng hiếp