Nếu cậu 1 tháng không quay tay, tôi sẽ làm tình với cậu