Ngây ngô đáng yêu của Kanon Ibuki khi lần đầu đóng JAV