Ngủ cùng với cô bạn thân, hứa chỉ “ôm” thôi ~Arina Hashimoto