Ngủ nhờ nhà cô đồng nghiệp khi trễ chuyến tàu “và cô ấy độc thân”