Nhìn trộm cô hàng xóm làm tình mỗi ngày bị phát hiện và cái kết

Takuro của Ronin bắt đầu nhìn trộm Ichihana, người đã đến căn hộ tiếp theo. Đối với Takuro, Ichihana đã là một người bạn thuở nhỏ và là người khao khát từ khi anh còn nhỏ, và Takuro chỉ có thể nhìn trộm từ xa vì tính cách đen tối và thu mình của anh. Khi tôi nhìn trộm mỗi ngày, tôi cảm thấy muốn đến gần cô ấy hơn, và cuối cùng tôi đã bước vào một ranh giới không nên vượt qua. Tôi đã chuẩn bị để được thông báo, nhưng kể từ ngày đó tôi nhận được sự cám dỗ từ cô ấy và quan hệ tình dục mỗi ngày.


Nhìn trộm cô hàng xóm làm tình mỗi ngày bị phát hiện và cái kết

Nhìn trộm cô hàng xóm làm tình mỗi ngày bị phát hiện và cái kết