Những cám dỗ của em gia sư Nene Yoshitaka

Nene Yoshitaka được một gia đình mời về nhà kèm cặp cho cậu con trai học hành vô cùng tệ hại, em được sắp xếp ở lại đây để tiện cho việc dạy. Nhưng ngoài việc dạy học cho cậu học trò thì em lại luôn làm những hành động khiêu gợi, dâm dục để kích thích cậu học trò chịu học hơn, nếu như cô gắng thì sẽ được cô dạy thêm một bộ môn mới :)))
Kết quả là cậu học trò tiến bộ trong việc học lẫn việc làm tình…


Những cám dỗ của em gia sư Nene Yoshitaka

Những cám dỗ của em gia sư Nene Yoshitaka