Nữ điều tra viên bị tóm được bắt uống thuốc kích dục

Tôi là một điều tra viên ưu tú được nhà nước giao nhiệm vụ. Trong những năm gần đây, cuộc điều tra đã được tiếp tục với thông tin rằng đây là một công ty dược phẩm trên bề mặt và việc buôn bán bất hợp pháp như ma túy hợp pháp và ma tuý đang được thực hiện ở hậu trường. Cuối cùng, anh đã thành lập công ty dược phẩm và thành công trong việc thâm nhập với tư cách là một nhà điều tra thử nghiệm lâm sàng. Đó là một nhiệm vụ bí mật nguy hiểm mà bạn không bao giờ được tiết lộ danh tính của mình, nhưng không đời nào …


Nữ điều tra viên bị tóm được bắt uống thuốc kích dục

Nữ điều tra viên bị tóm được bắt uống thuốc kích dục