Nữ điều tra viên hi sinh thân mình để nằm vùng~ Tsubasa Amami