Nữ điều tra viên quốc tế bị ông trùm da đen đụ tơi tả