Nữ giám đốc Eimi Fukada và cậu nhân viên văn phòng may mắn