Nữ nhà văn truyện người lớn tìm niềm cảm hứng từ chuyện tình dục